kwamchui

ความชุ่ยของผู้มีความสามารถ…นั้นมีเสน่ห์

ความชุ่ย คือ อะไร? ความชุ่ย คือ ทำแม่งสุยๆไปให้มันเสร็จๆ ความชุ่ย ไม่อาจพบได้ในงาน agency ราคาแพง ความชุ่ย ถ้าอยู่ในเด็กใหม่ เป็นได้แค่ความบรรลัย ความชุ่ย เป็นสิ่งที่ perfectionist เกลียด ความชุ่ยเป็นได้ในหลายๆอย่าง แต่ความชุ่ยไม่ได้บ่งบอกอะไรเลย ให้มองว่าความชุ่ยเป็นอารมณ์อีกอารมณ์นึง ไว้สำหรับเสพย์ จัดเป็นงาน art ชนิดหนึ่ง ความชุ่ยมีในทุกสรรพสิ่ง ทุกวงการ แฟชั่น,ดนตรี,งาน visual, การทำธนู, คำพูดนักการเมือง สารพัดหีแตดจะสรรหา … ความชุ่ยมี level ของมัน ความชุ่ยในหมู่ noob ไล่ไปจนถึงความชุ่ยใน professional ความชุ่ยที่มีเสน่ห์นั้น อยู่ใน professional ขึ้นไป คนที่เก่งในสายตัวเองแล้ว เวลาทำอะไรชุ่ยๆ มันจะได้ของที่ไม่ perfect แต่มีเสน่ห์สุดๆออกมา… คนทำเพลงที่แต่งเพลงเป็นพันเพลง จนเบื่อ platform แล้วก็เขี่ยๆ งานอะไรออกมาซักอัน, พ่อครัวที่เบื่อฟรัวการ์ ไปหาตับเป็ดมาทำอะไรไหม้ๆแดก, […]